Välkommen till Ouneva Groups websidor

Ouneva Group är ett finskt familjeföretag som grundades 1972. I takt med efterfrågan på elkomponenter har företaget utvecklats till en stark internationell systemleverantör.
 
Produkternas kvalitet och den bakomliggande produktutvecklingen gör Ouneva Group till en intressant partner i jakten på nya lösningar. Genom att möta efterfrågan och kundernas behov har Ouneva Group vuxit till en företagsgrupp med fyra enheter som kompletterar varandra: Alsiva Oy, Eswire Oü, Jotwire Oy och Ouneva Oy.